Архивы за день Липень 12th, 2013

Визначення дійсних теплових втрат

Опалення досвідчених будинків вироблялося електричними нагрівальними батареями, які встановлювалися на підлозі на шматках черепиці щоб уникнути пожежної небезпеки. Під батареями мався алюмінієвий картон, який запобігав зайвий нагрів підлоги випромінюванням, що могло б внести помилки в результати досліджень. Між підлогою і алюмінієвим картоном було залишено вільний простір для проходження повітря. Щоб випромінювання батареї не заважало вимірам, [...]

Визначення динамічних характеристик грунтової основи

Дослідне визначення динамічних характеристик грунтової основи реконструюються або підсилюються фундаментів діючих машин виробляють за результатами випробувань цих фундаментів на вільні (для машин з імпульсними навантаженнями) або вимушені (для машин з періодичними навантаженнями) коливання. При цьому чисельні значення пружних і демпфуючих характеристик грунту обчислюють за відомими формулами. При зміні технології виробництва, коли в реконструйованому цеху будуть [...]

Визначення площ в будівлях

Коли значення К для різних деталей конструкцій були визначені, наступним завданням стало з'ясування відповідних площ в кожному дослідному будинку. У визначенні цих площ маються розбіжності між теплотехніки. У цьому дослідженні були прийняті наступні принципи: а) за довжину окремої стіни взято відстань між «центрами тяжіння» теплоізоляційних шарів стін, що перебувають по кінцях вимірюваної стіни; б) висота [...]

Визначення складу та розрахунок місткості закладів

Визначення складу та розрахунок місткості установ повсякденного і періодичного обслуговування доцільно проводити одночасно для всієї території житлового району відповідно до рекомендацій будівельних норм і правил. Місткість об'єктів обслуговування встановлюється шляхом множення відповідних нормативів на чисельність населення, що проживає в межах проектованого житлового освіти населення. Кількість місць в дитячих дошкільних установах і школах коректується у відповідності [...]

Визначення ступеня корозійного руйнування бетону

Для визначення ступеня корозійного руйнування бетону (ступеня карбонізації, складу новоутворень, структурних порушень бетону) використовують сучасні фізико-хімічні методи. Дослідження новоутворень, що виникли в бетоні під впливом агресивного середовища, проводиться на відібраних з фундаменту зразках за допомогою диференційно-термічного, рентгеноструктурного, електронно-мікроскопічного і хімічного методів. Глибину карбонізації бетону встановлюють по зміні величини рН. Структурні зміни в бетоні визначають з [...]

Організація рельєфу та інженерне обладнання території

Завдання організації рельєфу території зводяться до створення сприятливих умов для використання її в різних містобудівних цілях, забезпечення оптимальних санітарно-гігієнічних і мікрокліматичних умов життя населення. Для вирішення цих завдань при складанні проектів детального планування житлових районів і забудови мікрорайонів розробляють відповідні заходи щодо інженерної підготовки території. До складу цих заходів входять: вертикальне планування поверхні землі, забезпечує [...]