Розвиток розселення

Розвиток розселення відбувається під впливом різноманітних соціальних, економічних та містобудівних факторів. Найбільш загальними характеристиками цього процесу є: рівень інтенсивності виробничих, господарських і соціальних зв'язків між поселеннями; ступінь взаємопов'язаності місць проживання населення з місцями прикладення праці, центрами громадського обслуговування; щільність населення і мережі міських і сільських поселень; співвідношення чисельності населення, що проживає в населених пунктах різної величини та профілю. На формування розселення великий вплив мають природно-кліматичні умови території, транспортна мережа, розміщення сировинних і енергетичних ресурсів.

Історично формувався процес розселення зумовлював існування двох основних видів розселення: міського, пов'язаного з виникненням міст і поселень міського типу та сільського, пов'язаного з розвитком сіл, сіл, хуторів, фермерських господарств. При цьому в складі міського розселення розрізнялися: зосереджене чи концентрована форма розселення, що характеризується переважною концентрацією населення у великих і значних містах і зонах їх впливу, і розосереджена або дисперсна форма, в якій основна частина населення розселяється у великому числі середніх і малих міст.

У процесі розвитку великі і великі міста роблять усе більш сильне поляризується вплив на навколишні їх малі міста, сільські поселення, зростаюча частина жителів яких прагне працевлаштуватися у великих містах, долучитися до міського способу життя. У цих ситуаціях виникають взаємопов'язано функціонуючі групи поселень, що характеризуються регулярними трудовими, культурно-побутовими та рекреаційними зв'язками їх населення. Функціонально найбільш розвинені концентровані форми такого типу розселення отримали назву агломерацій.