Аналіз умов роботи основ і фундаментів

Аналіз умов роботи основ і фундаментів дозволив розробити класифікацію причин перебудови фундаментів. Ці причини можна розділити на два класи: 1) посилення пошкоджених фундаментів і їхніх підстав; 2) реконструкція будівель і модернізація обладнання. Причини першого класу обумовлені руйнуванням фундаментів і деформацією основи; другого – збільшенням навантажень на фундамент і зміною його конструкції і розмірів.

В залежності від характеру виконуваних робіт в табл.1.1 розглянуті основні види, способи і цілі перебудови фундаментів. Кожен вид перебудови здійснюється різними способами, вибір яких диктується конкретними умовами: станом основи, характером ушкодження фундаменту і його елементів, цілями перебудови, наявними матеріально-технічними ресурсами та ін