Аналіз параметрів інсоляції територій і приміщень

Аналіз загального кліматичного фону міста, пов'язаний з оцінкою просторової і часової динаміки радіаційного, температурного, вітрового та інших режимів націлений на встановлення інтегрованих санітарно гігієнічних та екологічних вимог до планування жител, житлових територій і міста в цілому. Аналіз же мікроклімату окремих ділянок території міста, що ведеться з урахуванням продукуються міським середовищем специфічних властивостей, що формують метеорологічний режим в приземному шарі, заснований на обліку виникли в результаті господарської діяльності забруднень атмосфери повітря, зміни теплообміну, теплофізичних властивостей міських поверхонь, штучного утворення потоків тепла при опаленні забудови, на промислових підприємствах і т. д.

В аналізі параметрів інсоляції територій та приміщень вирішальна роль відводиться оцінці прямої сонячної радіації, оскільки вона має істотно більшу інтенсивність, ніж розсіяна і відбита. Тепловий режим визначається сумарною сонячною радіацією та температурою повітря і показується на картах інсоляції території. Оцінка аераційного режиму проводиться виходячи з закономірностей його формування та беручи до уваги специфіку забудованих і відкритих просторів міста, орієнтацію вулиць, рельєф, водоймища, що визначають напрямки і швидкості вітрових потоків.