Що таке інвестиції в основний капітал?

Інвестиції в основний капітал – це комплекс витрат, які спрямовані на виконання будівельних робіт, розширення, реконструкцію і відновлення основних фондів, що призводить до збільшення первісної вартості об’єктів. Сюди ж можна віднести витрати на покупку нового обладнання, машин, вирощування нових насадження і так далі. Метою інвестицій в основний капітал (ІВК) є збільшення прибутку і розвиток бізнесу. При цьому з 2001 року податок на додану вартість при подібних вкладеннях не враховується.

У чому суть?

Інвестиції в основний капіталДля стабільного розвитку і конкурентоспроможності на ринку кожна компанія працює над оптимізацією технологій, підвищенням економічної ефективності та збільшенням рівня фінансування найбільш важливих проектів. Керівництво ставить перед собою довгострокове завдання розвитку підприємства і збільшення прибутку в майбутньому.

До речі можемо вам порадити переглянути сайт: invest in Kyiv тут ви знайдете багато корисної інформації!

В процесі виробництва (незалежно від його напряму) компанія витрачає різні ресурси, в результаті чого ринок отримує нову продукцію. Споживані ресурси можуть мати різний характер – гроші, а також нематеріальні і матеріальні активи. Згадані вище чинники забезпечуються основним капіталом. Ось чому своєчасні інвестиції в цей сектор важливі для підтримки підприємства «на плаву» і підвищення його конкурентоспроможності.

Крім того, ІВК забезпечують більш гнучке регулювання цінової політики щодо товару, що випускається, зростання доходу і оновлення виробництва.

У глобальному плані під ІВК розуміються:

  • Витрати на модернізацію і зведення різних об’єктів, придбання машин, інвентарю і техніки, яка класифікується з позиції необоротних засобів.
  • Вкладення в біологічні ресурси.
  • Інвестиції в об’єкти інтелектуальної власності.
  • ІВК можуть здійснюватися за рахунок особистих або кредитних коштів, а також грошей, які надійшли в компанію в межах угод міни, пайової участі та інших.